Rekordstämma med härlig underhållning, sång och mycket dans

Redan när kallelsen till årets stämma gick ut förstod vi att många av er var intresserade, men att vi skulle få välkomna över 600 medlemmar till Filadelfiakyrkan 2024 var ju helt överväldigande och ett nytt rekord för Blomsterfondens föreningsstämma. Så här i efterhand blev det ganska uppenbart att årets musikunderhållning var en starkt bidragande faktor till den stora uppslutningen.

Det var en väldigt positiv stämning och stor förväntan. Vädret var också på gott humör och solen värmde generöst upp alla medlemmar som slöt upp vid Filadelfia Convention Center på eftermiddagen den 29 maj. Redan 15.30 öppnade registreringen eftersom det var många som skulle hinna få sina röstkort innan stämman började kl. 17.00. När registreringen var klar bestod den slutgiltiga röstlängden av 632 närvarande medlemmar på plats samt 55 medlemmar som förtidsröstat och hade möjlighet att följa stämman digitalt via videolänk.

Till mötets ordförande valdes rutinerade Inga Näslund som hållit i ett flertal tidigare stämmor. Maria Fredriksson utsågs som mötets sekreterare. Efter att föredragningslistan godkänts och justeringspersoner utsetts av stämman fann man även att stämman blivit behörigen kallad.
Sedan var det dags för närvarande styrelsemedlemmarna att resa sig upp för att bli presenterade av styrelseordförande Johanna Cerwall.

Därefter gick ordet till vd Ulf Thörnevik om verksamhetsåret 2023 som visade ett överskott på 7.7 miljoner trots inflationskris och höga räntor.
Antalet medlemmar i Blomsterfonden närmar sig nu 61 000 vilket är en mäktig kraft samt ett stort stöd för de som är äldre idag. Medlemsavgifter, gåvor och donationer till Blomsterfonden har möjliggjort fortsatt stort fokus på social verksamhet och nya tjänster för de boende.

Mycket hände under 2023, konstaterar Ulf Thörnevik. Återinflyttning på nyrenoverade, ombyggda Ringvägen 99, planering inför nästa hus nr 101, ny bergvärmeanläggning på Svalnäs, matavfallssortering införd i samtliga fastigheter. Blomsterfonden nominerades till Kundkristallen i kategorin bästa hyresvärd. Vinsten uteblev dock, men Ulf påpekade att fastighetschef Lisa Holmquist hade lovat att kamma hem en vinst nästa gång.

Många deltog i Blomsterfondens olika aktiviteter och stödinsatser under 2023, över 1300 boende tränar regelbundet på ÄldrePower-gym på boendena. Många samtal har kommit till stödlinjen ÄldreSupport och till Blomsterfondens trygghetsjour och på Träffpunkt Smedjan i Nacka har över 3 500 personer deltagit i olika hälsofrämjande aktiviteter under 2023.

Ulf Thörnevik hann även med att berätta om det fina resultatet i Socialstyrelsens kundundersökning 2023 samt de mycket goda nöjdhetsresultat från hyresgästernas enkät som handlade om service och hur mycket besökarna uppskattade Träffpunkt Smedjan i Nacka. Ulf tackade slutligen alla givmilda medlemmar, hyresgäster och organisationer samt medarbetare för att ha bidragit till det fina resultatet.

Då det var Ulf Thörneviks sista föreningsstämma som vd i Blomsterfonden och han snart lämnar sin post efter 18 år, gjorde han en tillbakablick med några nedslag i intressanta och lite ovanliga händelser under åren. Det handlade bland annat om en thailändsk prinsessa på besök, att Svalnäs utsetts som Sveriges bästa äldreboende av Expressen (2009) och om när Magnus Uggla flyttade in på Ringvägen och provade på seniorlivet 2014.

Efter Ulf Thörneviks anförande var det dags för Jens Persson, auktoriserad revisor från PwC, som redogjorde för revisionsarbetet och revisionsberättelsen. Därefter beslöt stämman att fastställa resultat och balans, beslut om föreningens överskott samt beviljade ansvarsfrihet för styrelse och verkställande direktör. Arvoden för styrelsens medlemmar när de är med på möten höjdes med 500 kr/möte och stämman beslöt också att ordförande erhåller, som tidigare, två inkomstbasbelopp per år och revisorerna ersätts enligt upphandling och räkning som tidigare år.

Då Bert-Ove Johansson lämnat sitt uppdrag i styrelsen fick stämman också ta ställning till valberedningens förslag om nyval av Fredrik Ronvall, samt omval av ordinarie ledamot Eva Nygren och av suppleant Eva Fernvall. Stämman beslöt enligt valberedningens förslag. Därefter valdes revisorer samt ny ledamot till valberedningen, Elisabet Keussen. Stämman beslöt också med acklamation att höja medlemsavgiften till 400 kr för enskilt medlemskap och 600 kr för familj, med hänvisning till ökade kostnader, större efterfrågan på stödfunktioner för äldre samt ett ökat behov av förenklade processer för det allt större medlemsunderlaget.

Inga övriga frågor fanns på dagordningen så mötets ordförande tackade för sig och styrelsens ordförande Johanna Cerwall tackade i sin tur Inga Näslund för ett bra möte och därefter tackade hon även avgående vd Ulf Thörnevik för hans insatser som vd de senaste 17 åren.
Tillträdande vd Marika Philipsson var även hon på plats och fick möjlighet att presentera sig för stämman innan det var dags för – ABBA tributeshow med Waterloo!
Stämman avslutades och sen intogs scenen av bandet Waterloo med duktiga musiker och sångare som fick igång publiken med hit efter hit från ABBA:s fantastiska musikskatt. Hyresgäster, medlemmar, personal – ja alla dansade och sjöng med i Dancing queen, Gimme, gimme, gimme och Waterloo m.fl.
Det var många som lämnade Blomsterfondens rekordstämma i Filadelfiakyrkan den 29:e maj så där lite lagom svettiga längs ländryggen efter otaliga danser och med ett diskret litet leende på läpparna. Alla vi som jobbade på stämman tyckte det var så härligt att se er!