Stöd oss

När du skänker en gåva till Blomsterfonden bidrar du till hem och vård åt äldre. Ditt bidrag ger oss bättre förutsättningar att ge våra äldre glädje, trygghet och en meningsfull tillvaro.

Våra insamlingsmål:

  • Hem och vård åt äldre (går till där det bäst behövs)
  • Social verksamhet
  • Skapa seniorbostäder
  • Äldreomsorg

Om vår insamlingsverksamhet

Blomsterfonden har 90-konto (och kontrolleras av Svensk insamlingskontroll). Blomsterfondens 90-konto är PG: 90 25 30-5. Vi är även med i FRII och följer deras kvalitetskod.

Hem och vård åt äldre

När du skänker en gåva till ändamålet ”Hem och vård åt äldre” används den där den bäst behövs i verksamheten. Det kan vara till exempel pågående projekt, utveckling, trivselåtgärder, aktiviteter och fester, med mera. Ändamålet har dock alltid ett gemensamt syfte: det ska komma våra äldre till nytta.

Kram på Svalnäs

Skapa bostäder för äldre

Här används din gåva till utvecklingsprojekt. Det kan röra sig om byggnationer och renoveringar inom seniorboendet, men främst till nybyggnation. Nya lägenheter, akuta renoveringar eller handikappanpassningar är några exempel på vad dina pengar går till.

Vår sociala verksamhet

Ger extra stöd och trygghet till våra boende på våra seniorboenden. Din gåva går till  sociala hjälpinsatser och trivselåtgärder för de boende i Blomsterfonden. Det är värdinnorna och rådgivaren i seniorboendena som står för de sociala hjälpinsatserna. Deras lönekostnader och arbetsgivaravgifter finansieras av din gåva.
Aktiviteter, hyressubventioner för de boende och inköp för att främja trivsel är andra exempel på hur dina gåvor används.

Högläsning

Äldreomsorg

Din gåva går till aktiviteter och trivselåtgärder för boende i äldreboendena eller kunder i hemtjänsten. De är till för att ge de boende en guldkant på vardagen. Din gåva kan också gå till utvecklingsprojekt för verksamhetsområdet vård och omsorg som direkt främjar de boende. Den kan även gå till inköp av föremål som är anpassade till personer med demenssjukdom, möbler och inredning för att göra boendet hemtrevligt och till dagliga aktiviteter och utflykter.

Beröringsmassage

Kontakt

Christel Jansson är insamlingschef i Blomsterfonden och nås på telefon 08-555 94 525. Du kan även kontakta vår medlems- och givarservice på 08-555 94 751 eller medlem@blomsterfonden.se.

Christel Jansson