Diskning

Blomsterfonden fortsätter att erbjuda hemtjänst

Det annalkande riksdagsvalet gör att välfärdsfrågorna står i fokus. En viktig lag som det skrivits om i pressen idag är LOV – Lagen om valfrihetssystem. Den innebär att man fritt kan välja leverantör av välfärdstjänster, t.ex. utförare av hemtjänst. Tyvärr upptäcktes faktafel om Blomsterfondens hemtjänstverksamhet i två artiklar i dagens Aftonbladet och Dagens Nyheter. Vi…

Läs mer

Stort intresse för Blomsterfonden under Almedalsveckan

Det var mycket trafik i  Blomstefondens tält i Almedalen under förra veckan. Många av besökarna var intresserade av Blomsterfondens ideella verksamhet för äldre och träningskonceptet  ”Äldrepower”, men också av vårt  trygghetskoncept för livets olika skeden och det faktum att vi är en ideell aktör inom äldreomsorgen.  TV4 kom bland annat  förbi under fredagen och gjorde en…

Läs mer

Nu är sommarnumret av Alma här!

Nu finns sommarnumret av medlemstidningen Alma att läsa även på webben. Missa inte referatet från Blomsterfondens årsstämma och passa på att låta dig inspireras av kocken Urban Kvarnefälts tankar kring enkel, god och rolig mat. Läs Alma nr 2 2014 här

Läs mer
Goda testamentet

Se film om Goda Testamentet

Mellan 20-30% av världens ideella hjälpinsatser finansieras med hjälp av testamenten. Goda Testamentet är ett initiativ av Frivilligorganisationernas Insamlingsråd (FRII) och ett 30-tal ideella organisationer som vill inspirera ännu fler att skriva ett testamente. Gärna tidigt i livet. Och gärna med en ideell organisation som arvtagare. Se filmen om Goda Testamentet här nedan och lär…

Läs mer
Föreningsstämman 2014

Stort engagemang på årets föreningsstämma!

Engagemanget var stort från de 259 medlemmar som deltog  på årets föreningsstämma igår den 26 maj i Näringslivets hus. Den totala röstlängden på stämman var 307 varav 48 var fullmakter. Ett sammandrag från årets föreningsstämma kommer att publiceras i nästa nummer av medlemstidningen Alma. Årets protokoll kommer efter justering också att publiceras på hemsidan.

Läs mer
Blomsterfondens nya hemsida

Blomsterfondens nya hemsida!

Igår föddes Blomsterfondens nya hemsida! Målet har varit att du som besökare ska uppfatta den som mer användarvänlig, enkel och intuitiv med estetiskt tilltalande design och mycket bilder. Hemsidan är nu även responsiv och fungerar lika bra i telefonen och surfplattan som på dataskärmen. Ge oss gärna feedback och synpunkter! Skicka e-post till Christel Jansson…

Läs mer
uppdaterad årsredovisning 2013

Tryckfel i texten – årsredovisningen 2013

I den tryckta upplagan av Blomsterfondens årsredovisning 2013 har det tyvärr blivit ett tryckfel i texten under not 8 på sidan 27 rörande löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader. Felet är nu rättat i den digitala versionen av årsredovisningen som finns att läsa här.

Läs mer